Kiava & Kiava Swim

KIAVA MISSION

Empowering women to be strong and confident throughout their health and fitness journey. 

 

Sizes xs to xxxl

Kiava Endurance Bra

Kiava Endurance Bra

$37.28

Kiava Luxe 5” Short

Kiava Luxe 5” Short

$48.47

Kiava Energy Bra

Kiava Energy Bra

$48.47

Kiava Asymmetric Sports Bra

Kiava Asymmetric Sports Bra

$39.52

Kiava Black Camo Leggings 26 & 32"

Kiava Black Camo Leggings 26 & 32"

From $67.12

Kiava Black Camo Capri 18"

Kiava Black Camo Capri 18"

$59.66

Kiava Stealth Leopard Capri & Legging

Kiava Stealth Leopard Capri & Legging

From $59.66

Kiava Pocket Legging - LUX 26"

Kiava Pocket Legging - LUX 26"

$63.39

Kiava Free Fit Tank

Kiava Free Fit Tank

$39.52

Kiava Pocket Legging - LUX 21"

Kiava Pocket Legging - LUX 21"

$61.89

Kiava Pocket Capri - LUX 17"

Kiava Pocket Capri - LUX 17"

$59.66

Kiava Stealth Snake Capri & Leggings

Kiava Stealth Snake Capri & Leggings

From $59.66