Kiava & Kiava Swim

KIAVA MISSION

Empowering women to be strong and confident throughout their health and fitness journey. 

 

Sizes xs to xxxl

Kiava Endurance Bra

Kiava Endurance Bra

$37.79

Kiava Luxe 5” Short

Kiava Luxe 5” Short

$49.13

Kiava Energy Bra

Kiava Energy Bra

$49.13

Kiava Dolman Comfort Top

Kiava Dolman Comfort Top

$59.71

Kiava Asymmetric Sports Bra

Kiava Asymmetric Sports Bra

$40.06

Kiava Black Camo Leggings 26 & 32"

Kiava Black Camo Leggings 26 & 32"

From $68.03

Kiava Black Camo Capri 18"

Kiava Black Camo Capri 18"

$60.47

Kiava Stealth Leopard Capri & Legging

Kiava Stealth Leopard Capri & Legging

From $60.47

Kiava Pocket Legging - LUX 26"

Kiava Pocket Legging - LUX 26"

$64.25

Kiava Pocket Legging - LUX 21"

Kiava Pocket Legging - LUX 21"

$62.74

Kiava Free Fit Tank

Kiava Free Fit Tank

$40.06

Kiava Pocket Capri - LUX 17"

Kiava Pocket Capri - LUX 17"

$60.47